เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กรมการขนส่งทางราง เตรียมพร้อมโอนธุรกิจ แอร์พอร์ต เรลลิงก์

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กรมการขนส่งทางราง เตรียมพร้อมโอนธุรกิจ แอร์พอร์ต เรลลิงก์

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ โดยมี นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธาน โดยผู้แทน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA1) ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับสิทธิในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (รถไฟฟ้า ARL) ได้เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการบริการลูกค้า ด้านพนักงาน ด้านบัตรโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการของรถไฟฟ้า ARL เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานด้านบัตรโดยสาร เพื่อให้ผู้รับบริการรถไฟฟ้า ARL ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

ได้มีการกำหนดแนวทางในช่วงการถ่ายโอนการให้บริการ ดังนี้

1. สามารถเปลี่ยนบัตรโดยสารของ แอร์พอร์ต เรลลิงก์ (บัตรเดิม) เป็นบัตรโดยสารของเอกชนที่ได้รับสิทธิ (บัตรใหม่) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (ประมาณ 6 เดือน)

2. บัตรเดิมที่ผู้โดยสารนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรซ้ำซ้อน ทั้งนี้ หากบัตรชำรุด บิด หัก เจาะ และงอ จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำบัตรคืนตามเงื่อนไขของการออกบัตรที่กำหนดไว้

3. มูลค่าการเดินทางหรือวงเงินในบัตรเดิมของผู้โดยสารจะถูกโอนไปเป็นวงเงินในบัตรใหม่ที่ออกใหม่ให้กับผู้โดยสาร

4. อัตราค่าโดยสารกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา และผู้พิการที่จะได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อรองรับนโยบายการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม อัตราค่าโดยสารสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะกำหนดตามอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

5. การออกบัตรโดยสารของเอกชนที่ได้รับสิทธิ (บัตรใหม่) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำการออกบัตร และวงเงินค่าเดินทางที่ต้องเติมในบัตรครั้งแรกเท่ากับอัตราเดิม

ทั้งนี้ ขร. ขอให้ทาง AERA1 ที่ได้รับสิทธิให้บริการเดินรถไฟฟ้า ARL เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไขของการเปลี่ยนบัตรโดยสาร เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับผลกระทบ ต่อไป

สรรพากร เตือน! อย่าเชื่อ อีเมล์แจ้งคืนภาษี ปลอม

กรมสรรพากร ทำการออกประกาศเตือนถึงกรณีที่พบเจอ อีเมล์แจ้งคืนภาษี ปลอม โดยหลอกให้เข้าบัญชีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ขอให้มีความระมัดระวังหากพบเจอ วันนี้ (21 ต.ค. 2564) – กรมสรรพากร ได้ทำการออกประกาศเตือนภัยถึงกรณี อีเมล์แจ้งคืนภาษี ปลอม ที่ซึ่งมีการหลอกให้ผู้ได้รับเข้าบัญชีผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการรับเงิน โดยขอให้ผู้ที่พบเจอปัญหาดังกล่าว มีความระมัดระวัง และอย่าดำเนินการตามเนื้อหาของอีเมล์ดังกล่าวโดยทันที

เนื้อหาของประกาศดังกล่าวนั้นมีด้วยกันดังนี้ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตามที่มีอีเมลส่งถึงผู้เสียภาษีแจ้งว่ากรมสรรพากรได้โอนเงินคืนภาษีจำนวนหนึ่ง เข้าบัญชีธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี โดยมีเงื่อนไขให้ยอมรับคำขอกองทุนภาษี หลังจากนั้นเงินภาษีจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เสียภาษีภายใน 1 – 2 วันทำการ นั้น

กรมสรรพากร ขอยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลปลอม โปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาด ซึ่งอาจจะทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินหรือเกิดความเสียหายได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑”

หมอโอภาส เปิดเผยว่า วัคซีน ซิโนแวค ใกล้ หมด คาดเดือนนี้หมดสต๊อก เร่งประชาชนอยากฉีดปูฟื้นให้รีบหน่อย เพราะเดือนหน้าอาจไม่มี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำเข้าวัคซีนต้านโควิด โดยในเดือน พ.ย. คาดว่าจะมีวัคซีนเข้ามา 25 ล้านโดส เป็นแอสตร้าเซนเนกา 15 ล้านโดส ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส

ขณะที่ ส่วนซิโนแวค ที่เป็นตัวปูพื้นฉีดได้ดี เมื่อฉีดเข็มที่ 2 ต่างชนิดกันภูมิขึ้นสูงมาก ขณะนี้วัคซีนเหลือน้อยแล้ว คาดว่าเดือนนี้จะฉีดหมดสต็อก

“คนที่อยากฉีดเพื่อปูพื้นต้องรีบหน่อย เพราะเดือนถัดไปมีโอกาสที่ซิโนแวคจะหมด พลาดโอกาสไม่ได้ฉีดสูง อย่างไรก็ตามเรามีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ที่จะฉีดให้ครบในเดือน พ.ย. – ธ.ค.”

ในส่วนวัคซีนสูตรไขว้แอสตรา-ไฟเซอร์นั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 อนุญาตให้ฉีดได้ แต่ขอให้รอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพราะต้องดูปริมาณวัคซีนที่มีในสต็อกด้วย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น จำนวนคนป่วยมากขึ้น จำนวนคนตายมากขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลต่อการเกิดสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ในประเทศซึ่งอาจดื้อต่อยา ต่อวัคซีนที่มี และเกิดผลกระทบต่อเนื่องย้อนเป็นโดมิโน่ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง